Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2021-04-13
Data wydania:
2021-02-25
Data wejścia w życie:
2021-04-28
Uwagi:
1) art. 5 pkt 1 i art. 24 wchodzą w życie z dniem 14 kwietnia 2021 r.; 2) art. 4 pkt 1 lit. a w zakresie pkt 4za oraz lit. b, pkt 5, 7, pkt 8 lit. b, pkt 10, 13, 14, pkt 17 lit. a, lit. b w zakresie art. 110r ust. 2a pkt 1-3, ust. 2b, ust. 2c pkt 1 i 2 i ust. 2d oraz lit. c i d, pkt 18-20, pkt 21 lit. a-c, lit. d w zakresie art. 110y ust. 3a-3c, ust. 3d pkt 1 i 3 oraz ust. 3e-3k oraz lit. e i f, pkt 22 i 24 wchodzą w życie z dniem 26 czerwca 2021 r.; 3) art. 1 pkt 3 oraz pkt 28 lit. a i lit. c w zakresie art. 133a ust. 5d pkt 1 wchodzą w życie z dniem 28 czerwca 2021 r.; 4) przepisy: a) art. 1: - pkt 28 lit. c w zakresie art. 133a ust. 5a pkt 4 i ust. 5d pkt 3, - pkt 30 lit. c w zakresie art. 138 ust. 2d pkt 2, b) art. 4: - pkt 17 lit. b w zakresie art. 110r ust. 2a pkt 4 i ust. 2c pkt 3, - pkt 21 lit. d w zakresie art. 110y ust. 3d pkt 2, (utraci moc z dniem 1 stycznia 2023 r.) c) art. 6: - pkt 21 lit. a, - pkt 22 lit. a w zakresie art. 56 ust. 1a i ust. 1b pkt 3 lit. b oraz lit. b i c, - pkt 24, - pkt 25 w zakresie art. 58 ust. 2 i 4 i art. 59, - pkt 26-28 - wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (8)
Akty zmieniające (1)
Dyrektywy europejskie (19)