Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2021-01-13
Data wydania:
2020-12-10
Data wejścia w życie:
2021-02-01
Uwagi:
art. 4 wchodzi w życie z dniem 31 stycznia 2021 r.; art. 5 wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (5)
Akty uznane za uchylone (6)
Dyrektywy europejskie (1)