There are amending acts for this act.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Show content in full window
Legal basis (1)
Legal basis with article (2)
Repealed acts (11)
Amending acts (18)
European directives (3)