Oświadczenie Rządowe z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.

Pokaż treść w pełnym oknie
Typ dokumentu:
Oświadczenie rządowe
Data ogłoszenia:
2021-05-10
Data wydania:
2021-02-15
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Dyrektywy europejskie (1)