Ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2021-05-25
Data wydania:
2021-04-15
Data wejścia w życie:
2021-06-09
Uwagi:
1) art. 4 wchodzi w życie z dniem 26 maja 2021 r.; 2) art. 3 pkt 8 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r
Organ wydający:
  • SEJM
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (3)