Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie wniosków składanych do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, a także odpisów, wyciągów, zaświadczeń, informacji, dokumentów oraz kopii dokumentów doręczanych wnioskodawcom za pośrednictwem tego systemu

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2021-05-27
Data wydania:
2021-05-24
Data wejścia w życie:
2021-07-01
Data uchylenia:
2022-12-24
Organ wydający:
  • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty uchylające (1)