Ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
akt jednorazowy
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2021-05-28
Data wydania:
2021-04-15
Data wejścia w życie:
2021-05-29
Uwagi:
art. 5 wchodzi w życie z dniem 29 maja 2021 r. z mocą od dnia 16 maja 2020 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (5)