Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2022-05-20
Data wydania:
2022-04-28
Data wejścia w życie:
2022-06-04
Uwagi:
1) art. 125 pkt 11 lit. b i pkt 13 wchodzą w życie z dniem 21 maja 2022 r., z mocą od dnia 1 lipca 2019 r.; 2) art. 129 wchodzi w życie z dniem 21 maja 2022 r., z mocą od dnia 24 lutego 2022 r.; 3) art. 111, art. 139 i art. 144 wchodzą w życie z dniem 21 maja 2022 r.; 4) art. 84 wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r.; 5) art. 113 pkt 4 lit. b i pkt 5 oraz art. 140 wchodzą w życie 21 sierpnia 2022 r.; 6) art. 125 pkt 12 wchodzi w życie 21 listopada 2022 r, z mocą od dnia 1 lipca 2019 r.; 7) art. 125 pkt 10, 17, 18 i 20 wchodzą w życie 21 listopada 2022 r.; 8) art. 113 pkt 19 i art. 142 ust. 4 wchodzą w życie 21 maja 2025 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (37)
Akty uznane za uchylone (1)
Akty wykonawcze (71)
Dyrektywy europejskie (15)