Program wykonawczy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdawii w dziedzinie kultury, edukacji i nauki na lata 2022-2025, podpisany w Warszawie dnia 8 kwietnia 2022 r.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Umowa międzynarodowa
Data ogłoszenia:
2022-05-25
Data wydania:
2022-04-08
Data wejścia w życie:
2022-04-08