Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2022-05-27
Data wydania:
2022-05-12
Data wejścia w życie:
2022-07-01
Uwagi:
art. 2wchodzi w życie z dniem 28 maja z mocą od 18 maja 2022 r.; art. 3, art. 5 i art. 7-9 wchodzą w życie z dniem 28 maja 2022 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (7)
Akty uznane za uchylone (8)
Akty zmieniające (1)
Dyrektywy europejskie (1)