Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Obwieszczenie
Data ogłoszenia:
2022-06-09
Data wydania:
2022-04-15
Organ wydający:
  • MIN. ROZWOJU I TECHNOLOGII
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Tekst jednolity dla aktu (1)