Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2022-06-15
Data wydania:
2022-06-09
Data wejścia w życie:
2022-07-01
Uwagi:
1) art. 1 pkt 5 i art. 2 wchodzą w życie z dniem 16 czerwca 2022 r.; 2) art. 8, art. 11 i art. 31-35 wchodzą w życie z dniem 30 czerwca 2022 r.; 3) art. 1 pkt 3, pkt 7 lit. b, pkt 11, 12, pkt 13 lit. b i c, pkt 19-22, pkt 23 lit. a-h, pkt 24-33, pkt 34 lit. b, pkt 36-40 i 42, art. 3 pkt 2, art. 4, art. 5 pkt 2 lit. a i b i pkt 3, art. 7, art. 10 pkt 7 lit. c w zakresie art. 82 ust. 5 pkt 4, art. 18 ust. 5, art. 19, art. 20, art. 22, art. 24, art. 26, art. 27, art. 29 oraz art. 30 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (13)
Akty uznane za uchylone (4)
Akty zmieniające (2)