Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2022-06-22
Data wydania:
2022-06-08
Data wejścia w życie:
2022-07-07
Uwagi:
1) art. 18 pkt 1 wchodzi w życie z dniem 22 czerwca 2022 r., z mocą od dnia 31 grudnia 2021 r.; 2) art. 18 pkt 2 wchodzi w życie z dniem 22 czerwca 2022 r., z mocą od dnia 1 stycznia 2022 r.; 3) art. 7 pkt 8 wchodzi w życie z dniem 23 lipca 2022 r.; 4) art. 15 pkt 5-8 oraz art. 20 wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2022 r.; 5) art. 2, art. 3 pkt 5-7, art. 7 pkt 16 i 17 w zakresie art. 299e § 1 pkt 2, art. 22 oraz art. 28 ust. 1 wchodzą w życie z dniem 1 września 2022 r.; 6) art. 3 pkt 4 wchodzi w życie z dniem 31 października 2022 r.; 7) art. 6 pkt 1 lit. b wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (21)
Akty uznane za uchylone (5)
Akty wykonawcze (7)
Akty zmieniające (1)