Ustawa z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2022-07-01
Data wydania:
2022-06-08
Data wejścia w życie:
2022-07-01
Uwagi:
1) art. 1 pkt 10 lit. a i b oraz art. 6 pkt 1 wchodzą w życie z dniem 15 lipca 2022 r.; 2) art. 1 pkt 11 oraz pkt 13 lit. a wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2022 r. , z mocą od dnia 24 lutego 2022 r.; 3) art. 1 pkt 17 oraz art. 7 wchodzą w życie z dniem 1 września 2022 r.; 4) art. 3 pkt 4 wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r., z mocą od dnia 4 czerwca 2022 r.; 5) art. 6 pkt 2 wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2022 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (7)
Akty wykonawcze (1)
Dyrektywy europejskie (1)