Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dokumentach publicznych

Pokaż treść w pełnym oknie
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Tekst jednolity dla aktu (1)