Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2022-07-27
Data wydania:
2022-07-15
Data wejścia w życie:
2022-07-28
Z mocą od:
2022-01-01
Uwagi:
1) pkt 1 lit. h wchodzi w życie z dniem 28 lipca 2022 r., z mocą od dnia 12 stycznia 2022 r.; 2) pkt 2 lit. e, g, h, lit. n w zakresie paragrafów 638 i 639, lit. o oraz pkt 3 lit. h, j, l, p, r-t, v, lit. y w zakresie paragrafów 638 i 639, lit. z i zb wchodzą w życie z dniem 28 lipca2022 r., z mocą od dnia 24 lutego 2022 r.; 3) pkt 1 lit. g tiret drugie, pkt 3 lit. za oraz pkt 4 lit. a i b wchodzą w życie z dniem 28 lipca 2022 r. , z mocą od dnia 23 kwietnia 2022 r.; 4) pkt 4 lit. d w zakresie pozycji 430021 wchodzi w życie z dniem 28 lipca 2022 r.; 5) pkt 1 lit. b w zakresie nazwy rozdziału, lit. f tiret drugie, lit. g tiret pierwsze i lit. j tiret pierwsze, pkt 3 lit. u, pkt 4 lit. c oraz lit. d w zakresie pozycji 430020 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.
Organ wydający:
  • MIN. FINANSÓW
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty zmienione (1)