Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2022-07-27
Data wydania:
2022-07-07
Data wejścia w życie:
2022-08-11
Uwagi:
1) art. 1 pkt 1, 2 i 9, art. 4, art. 8 i art. 9 wchodzą w życie z dniem 28 lipca 2022 r.; 2) art. 5, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r
Organ wydający:
  • SEJM
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (7)
Akty uznane za uchylone (2)
Dyrektywy europejskie (3)