Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2022-09-08
Data wydania:
2022-08-24
Data wejścia w życie:
2022-09-23
Uwagi:
par. 1 pkt 4 lit. b i d, pkt 6 lit. a tiret drugie i lit. c tiret pierwsze podwójne tiret drugie oraz pkt 9 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.
Organ wydający:
  • MIN. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty zmienione (1)
Dyrektywy europejskie (4)