Ustawa z dnia 26 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2022-01-28
Data wydania:
2022-01-26
Data wejścia w życie:
2022-03-01
Uwagi:
1) art. 1 pkt 8 wchodzi w życie z dniem 21 lutego 2022 r.; 2) art. 1 pkt 19 i art. 16 wchodzą w życie z dniem 5 lutego 2022 r.; 3) art. 2 pkt 1-3 wchodzą w życie z dniem 2 lutego 2022 r.; 4) art. 2 pkt 5 wchodzi w życie z dniem 29 maja 2022 r.; 5) art. 1 pkt 32 w zakresie art. 82h ust. 1 pkt 21 wchodzi w życie po upływie 14 miesięcy od dnia wejścia w życie aktu wykonawczego dotyczącego wspólnego wzoru służącego obliczeniu stopnia ryzyka przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 9 ust. 1 dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie minimalnych warunków wykonania rozporządzeń (WE) nr 561/2006 i (UE) nr 165/2014 oraz dyrektywy 2002/15/WE w odniesieniu do przepisów socjalnych dotyczących działalności w transporcie drogowym oraz uchylającej dyrektywę Rady 88/599/EWG
Organ wydający:
  • SEJM
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (4)
Akty uznane za uchylone (3)