Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2022-10-17
Data wydania:
2022-10-07
Data wejścia w życie:
2022-10-18
Poprzednie tytuły:
  • Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej
Uwagi:
1) art. 37 ust. 1 i 2 oraz art. 38 ust. 1 pkt 3 wchodzą w życie z dniem 1 grudnia 2022 r.; 2) art. 37 ust. 3 i 4 oraz art. 38 ust. 1 pkt 4 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. Przepisy art. 193 ust. 1c-1e ustawy zmienianej w art. 43 tracą moc z dniem 1 stycznia 2026 r. Przepisy art. 226a ustawy zmienianej w art. 45 tracą moc z dniem 1 stycznia 2026 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (13)
Akty wykonawcze (2)
Informacja o tekście jednolitym (2)
Akty zmieniające (6)