Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2022-10-19
Data wydania:
2022-10-07
Data wejścia w życie:
2023-02-01
Uwagi:
1) art. 1 pkt 71 oraz art. 10 wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2023 r.; 2) art. 12 wchodzi w życie z dniem 31 października 2022 r.; 3) art. 18 wchodzi w życie z dniem 20 października, z mocą od dnia 1 stycznia 2022 r.; 4) art. 2 wchodzi w życie z dniem 30 października 2022 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (20)
Akty uznane za uchylone (1)
Akty zmieniające (1)