Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2022-10-26
Data wydania:
2022-10-07
Data wejścia w życie:
2022-11-10
Uwagi:
1) art. 45 pkt 1 wchodzi w życie z dniem 26 października 2022 r., z mocą od dnia 31 grudnia 2021 r.; 2) art. 46 wchodzi w życie z dniem 27 października 2022 r., z mocą od dnia 24 lutego 2022 r.; 3) art. 47 i art. 79 ust. 2 wchodzą w życie z dniem 27 października 2022 r; 4) art. 8 pkt 2, art. 21, art. 22 pkt 1-9, art. 28 i art. 38 pkt 6, pkt 9 lit. b i pkt 10 wchodzą w życie 27 stycznia 2023 r.; 5) art. 5 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.; 6) art. 22 pkt 10-12 oraz art. 62 ust. 2 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
  • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (47)
Akty uznane za uchylone (4)
Akty wykonawcze (1)
Dyrektywy europejskie (7)