Ustawa z dnia 29 września 2022 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2022-11-30
Data wydania:
2022-09-29
Data wejścia w życie:
2022-12-01
Uwagi:
1) art. 1 pkt 1 i 2 wchodzi w życie z dniem 31 maja 2023 r.; 2) art. 5 pkt 2, pkt 6 lit. a, pkt 8, pkt 9, pkt 10 lit. a, pkt 12, pkt 15-17 i pkt 20 wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2022 r.; 3) art. 5 pkt 5 i pkt 11 lit. a oraz art. 8 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS INSTYTUCJI FINANSOWYCH
  • MIN. WŁAŚCIWY DS BUDOWNICTWA, LOKALNEGO PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ MIESZKALNICTWA
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (6)
Akty uchylone (1)
Dyrektywy europejskie (2)