Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2022-12-21
Data wydania:
2022-12-01
Data wejścia w życie:
2023-01-01
Uwagi:
1) art. 17 wchodzi w życie z dniem 22 grudnia 2022 r., z mocą od dnia 7 lipca 2022 r.; 2) art. 10 wchodzi w życie z dniem 22 grudnia 2022 r.; 3) art. 1 pkt 30, art. 3, art. 4 pkt 2-4, art. 6, art. 8, art. 9, art. 11, art. 12, art. 13 pkt 1, art. 14, art. 15 i art. 19 wchodzą w życie z dniem 31 grudnia 2022 r.; 4) art. 1 pkt 5 lit. b w zakresie art. 21 ust. 3 pkt 5, pkt 15 i pkt 24, art. 2 oraz art. 16 pkt 1-3 wchodzą w życie z dniem 13 lutego 2023 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (18)
Dyrektywy europejskie (3)