Ustawa z dnia 16 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2022-12-27
Data wydania:
2022-11-16
Data wejścia w życie:
2023-01-01
Uwagi:
art. 2 pkt 17 i 27, art. 6, art. 11, art. 13, art. 14, art. 24, art, 25 ust. 2 oraz art. 26 ust. 2 wchodzą w życie z dniem 27 grudnia 2022 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (15)
Akty uznane za uchylone (5)