Ustawa z dnia 8 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2022-04-14
Data wydania:
2022-04-08
Data wejścia w życie:
2022-04-15
Z mocą od:
2022-02-24
Uwagi:
1) art. 1 pkt 12, pkt 21 lit. b i art. 7 wchodzą w życie z dniem 29 kwietnia 2022 r.; 2) art. 1 pkt 22, 24, pkt 26 lit. a i c, pkt 42 lit. b, pkt 44, art. 10, art. 11 pkt 3, art. 12, art. 17 pkt 1-14, 17 i 18 oraz art. 19-21, wchodzą w życie z dniem 15 kwietnia 2022 r.; 3) art. 1 pkt 29 wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2022 r., z mocą od dnia 1 kwietnia 2022 r.; 4) art. 1 pkt 38 w zakresie art. 66a ust. 3-7 i 9-12 wchodzi w życie z dniem 17 kwietnia 2022 r.; 5) art. 17 pkt 15 i 16 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r
Organ wydający:
  • SEJM
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (21)
Dyrektywy europejskie (2)