Ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2023-01-27
Data wydania:
2023-01-13
Data wejścia w życie:
2023-01-28
Uwagi:
1) art. 1: a) pkt 3 lit. b tiret pierwsze wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2023 r. (komunikat - MP 2023 poz. 141), b) pkt 6 w zakresie dodawanego art. 10 ust. 8 wchodzi w życie w terminie określonym w komunikacie ministra właściwego do spraw informatyzacji, o którym mowa w art. 35, c) pkt 8: - lit. a oraz lit. b w zakresie dodawanych ust. 17a oraz 17c-17f wchodzą w życie z dniem 1 marca 2023 r., - lit. b w zakresie dodawanego ust. 17b wchodzi w życie z dniem 1 maja 2023 r., d) pkt 9 lit. c i d wchodzi w życie z dniem 28 stycznia 2023 r. z mocą od dnia 24 lutego 2022 r., e) pkt 9 lit. e, pkt 10, pkt 21 lit. a-c i f, pkt 31 lit. a i c oraz pkt 32 wchodzą w życie z dniem 28 stycznia 2023 z mocą od dnia 1 stycznia 2023 r., f) pkt 21 lit. g i h wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2023 r.; 2) art. 4, art. 5, art. 7 oraz art. 20 pkt 4 wchodzą w życie z dniem 28 stycznia 2023 r. z mocą od dnia 1 stycznia 2023 r.; 3) art. 11 wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 r.; 4) art. 13 wchodzi w życie z dniem 28 lipca 2023 r.; 5) art. 17 wchodzi w życie z dniem 24 sierpnia 2023 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (21)
Akty uznane za uchylone (1)
Akty wykonawcze (2)
Dyrektywy europejskie (3)