Ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2023-01-31
Data wydania:
2023-01-13
Data wejścia w życie:
2023-02-15
Uwagi:
1) art. 1 pkt 1, pkt 9 lit. a, pkt 20, 21, 26, 33, 34, 37, 43, 48, 50, 53, pkt 55 lit. c, pkt 57, 58, 63, 64 i 68 oraz art. 7, art. 11 i art. 12 wchodzą w życie z dniem 1 lutego 2023 r.; 2) art. 1 pkt 49 lit. a wchodzi w życie z dniem 1 maja 2023 r.; 3) art. 1 pkt 23, 24 i 65 wchodzą w życie z dniem 1 sierpnia 2023 r.; 4) art. 1 pkt 7, 14, 15, 28, 31, pkt 45 lit. a i lit. b w zakresie dodawanego ust. 9b, pkt 46, 47, pkt 49 lit. c, pkt 54, pkt 55 lit. b, pkt 56 i 60 oraz art. 10 wchodzą w życie z dniem 1 października 2023 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (6)
Akty uznane za uchylone (4)