Ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2023-03-16
Data wydania:
2023-01-26
Data wejścia w życie:
2023-03-31
Uwagi:
1) art. 1 pkt 3, 4 i 120, art. 10 ust. 1 i art. 13 ust. 1 wchodzą w życie z dniem 17 marca 2023 r; 2) art. 1 pkt 1 lit. a i c, pkt 5 lit. b, c, e i h, pkt 6, 7, 13-34, pkt 36 lit. a tiret pierwsze podwójne tiret drugie oraz tiret trzecie,pkt 44 lit. a, pkt 45 lit. c i d, pkt 46-48, pkt 73 lit. a, pkt 74, 75, 86-88, 93, 95, 96, 105-107, 111, 112, 117, 119, pkt 126 lit. b oraz art. 5 pkt 2, art. 6, art. 8, art. 9, art. 12 i art. 14 wchodzą w życie z dniem 4 sierpnia 2023 r.; 3) art. 1 pkt 42 lit. c wchodzi w życie z dniem 14 października 2023 r.. 4) art. 1 pkt 58 wchodzi w życie z dniem 29 sierpnia 2023 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
  • MIN. WŁAŚCIWY DS INFORMATYZACJI
  • MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
  • MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI MORSKIEJ
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ZAGRANICZNYCH
  • MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
Przebieg procesu legislacyjnego (3)
Akty zmienione (9)
Akty uznane za uchylone (20)
Akty wykonawcze (5)
Dyrektywy europejskie (1)