Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2023-03-23
Data wydania:
2023-03-09
Data wejścia w życie:
2023-04-07
Uwagi:
1) art. 1 pkt 1 w zakresie art. 15c, art. 1 pkt 23, art. 4 pkt 1 w zakresie art. 11c oraz art. 30 wchodzą w życie 24 czerwca 2023 r.; 2) art. 1 pkt 26 lit. b i c oraz pkt 27 wchodzą w życie 23 kwietnia 2023 r.; 3) art. 1 pkt 30-33 wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2023 r.; 4) art. 1 pkt 60 i 74 oraz art. 29 wchodzą w życie 24 września 2023 r.; 5) art. 9 i art. 31 pkt 3 wchodzą w życie z dniem określonym w komunikacie ogłoszonym na podstawie art. 32; 6) art. 3 wchodzi w życie 24 marca 2024 r.; 7) art. 17 i art. 18 wchodzą w życie 24 marca 2023 r., z mocą od dnia 7 marca 2023 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (9)
Akty wykonawcze (1)
Dyrektywy europejskie (2)