Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (21)
Akty uznane za uchylone (3)
Dyrektywy europejskie (2)