Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
akt objęty tekstem jednolitym
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2023-01-10
Data wydania:
2023-01-03
Data wejścia w życie:
2023-01-10
Uwagi:
§ 1 pkt 5 lit. c, pkt 6 lit. b tiret drugie w zakresie § 10 pkt 3 lit. bc oraz pkt 7 lit. d wchodzą w życie z dniem 13 lutego 2023 r.
Organ wydający:
  • MIN. FINANSÓW
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty zmienione (1)