Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy o obligacjach, ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2023-04-28
Data wydania:
2023-04-14
Data wejścia w życie:
2023-10-01
Uwagi:
1) art. 16, art. 19 i art. 20 wchodzą w życie z dniem 29 kwietnia 2023 r.; 2) art. 18 wchodzi w życie z dniem 22 maja 2023 r.; 3) art. 1, art. 3, art. 4, art. 9 pkt 1, 2 i 7, pkt 10 lit. b i c oraz pkt 12, art. 11 pkt 1 i 5, art. 15, art. 17, art. 21, art. 22 oraz art. 24 wchodzą w życie z dniem 13 maja 2023 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (18)
Akty uznane za uchylone (1)
Akty zmieniające (2)
Dyrektywy europejskie (9)