Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2023-05-16
Data wydania:
2023-05-14
Data wejścia w życie:
2023-07-01
Uwagi:
1) art. 3 ust. 1 i 3 wchodzą w życie z dniem 31 maja 2023 r.; 2) art. 3 ust. 2 wchodzi w życie z dniem 17 maja 2026 r.; 3) art. 43 wchodzi w życie z dniem 17 maja 2024 r..
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS TRANSPORTU
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (4)
Akty uznane za uchylone (28)
Akty wykonawcze (6)
Dyrektywy europejskie (7)