Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 24 października 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Pleszewskie Młyny Parowe Sp. Akc. w mieście Pleszewie

Typ dokumentu:
Zarządzenie
Data ogłoszenia:
1945-12-02
Data wydania:
1945-10-24
Data wejścia w życie:
1945-10-24
Organ wydający:
  • MIN. APROWIZACJI I HANDLU
Podstawa prawna (2)
Podstawa prawna z art. (3)