Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 5 listopada 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyny Klasztorne Kantak i Ska w mieście Koronowie, poz. Bydgoszcz

Typ dokumentu:
Zarządzenie
Data ogłoszenia:
1945-12-19
Data wydania:
1945-11-05
Data wejścia w życie:
1945-11-05
Organ wydający:
  • MIN. APROWIZACJI I HANDLU
Podstawa prawna (2)
Podstawa prawna z art. (3)