Zarządzenie Ministrów Przemysłu oraz Aprowizacji i Handlu z dnia 20 sierpnia 1945 r. w przedmiocie wynagrodzenia za sprawowanie czynności osób biorących udział w egzaminowaniu kandydatów na mierniczych górniczych

Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Zarządzenie
Data ogłoszenia:
1945-09-18
Data wydania:
1945-08-20
Data wejścia w życie:
1945-09-18
Data uchylenia:
1947-11-20
Organ wydający:
  • MIN. APROWIZACJI I HANDLU
  • MIN. PRZEMYSŁU
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty uchylające (2)