Instrukcja Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 1 marca 1948 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania przy ustanawianiu zarządu państwowego i zakresu uprawnień zarządcy państwowego ustanowionych na podstawie dekretu z dnia 16 grudnia 1918 r. w przedmiocie przymusowego zarządu państwowego (Dz. Praw. nr 21 poz. 67) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Prezydenta R.P. z dnia 25 maja 1927 r. (Dz.U.R.P. nr 49 poz. 437) i Rozporządzeniem Prezydenta R.P. z dnia 28 grudnia 1934 r. (Dz.U.R.P. nr 110 poz. 976) nad zakładami przemysłowymi, które na podstawie art. 5 Dekretu z dnia 28 października 1947 r. w sprawie obowiązku zawiadomienia o prowadzeniu przemysłu i wykonywaniu niektórych zajęć zarobkowych (Dz.U.R.P. nr 66 poz. 403) ulegną całkowitemu wstrzymaniu ruchu.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uchylony wykazem
Typ dokumentu:
Instrukcja
Data wydania:
1948-03-01
Data wejścia w życie:
1948-04-01
Data uchylenia:
1976-11-19
Organ wydający:
  • MIN. PRZEMYSŁU I HANDLU
Organ zobowiązany:
  • MIN. PRZEMYSŁU I HANDLU
Hasła:
    Podstawa prawna (2)
    Odesłania (1)
    Akty uchylające (1)