Zarządzenie Ministrów: Aprowizacji oraz Przemysłu i Handlu z dnia 15 lipca 1948 r. o zobowiązaniu przedsiębiorstw hurtowego handlu zbożem do zakupu, gromadzenia rezerw i odstępowania na rzecz Państwa zboża oraz produktów przemiału.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uchylony wykazem
Typ dokumentu:
Zarządzenie
Data wydania:
1948-07-15
Data wejścia w życie:
1948-07-31
Z mocą od:
1948-05-01
Data uchylenia:
1976-11-19
Organ wydający:
  • MIN. APROWIZACJI
  • MIN. PRZEMYSŁU I HANDLU
Hasła:
    Podstawa prawna (1)
    Odesłania (1)
    Akty uchylające (1)