Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 2 listopada 1948 r. o zobowiązaniu niektórych przedsiębiorstw hurtowego handlu zbożem i głównymi produktami przemiału do przemiału zboża na zlecenie i rachunek Państwa.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uchylony wykazem
Typ dokumentu:
Zarządzenie
Data wydania:
1948-11-02
Data wejścia w życie:
1948-12-09
Data uchylenia:
1976-11-19
Organ wydający:
  • MIN. PRZEMYSŁU I HANDLU
Hasła:
    Podstawa prawna (2)
    Odesłania (1)
    Akty uchylające (1)