Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Zarządzenie nr 129 Prezesa Rady Ministrów i Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 17 lipca 1951 r. w sprawie ustalenia jednolitych danych o powierzchni użytków rolnych i innych gruntów oraz ustalenia jednolitej nomenklatury poszczególnych rodzajów tych użytków.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uchylony wykazem
Typ dokumentu:
Zarządzenie
Data wydania:
1951-07-17
Data wejścia w życie:
1951-08-07
Z mocą od:
1951-07-17
Data uchylenia:
1976-11-19
Organ wydający:
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
  • PRZEW. PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO
Hasła:
    Odesłania (1)
    Akty zmieniające (1)
    Akty uchylające (1)