Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 4 września 1953 r. zmieniające zarządzenie z dnia 24 stycznia 1953 r. w sprawie trybu i terminów powoływania społecznych komisji kontroli gospodarki materiałowej paliwami stałymi i gospodarki cieplnej oraz zadań tych komisji.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uchylony wykazem
Typ dokumentu:
Zarządzenie
Data wydania:
1953-09-04
Data wejścia w życie:
1953-09-20
Z mocą od:
1953-01-24
Data uchylenia:
1976-11-19
Organ wydający:
  • PRZEW. PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO
Hasła:
    Podstawa prawna (1)
    Akty zmienione (1)
    Odesłania (1)
    Akty uchylające (1)