Instrukcja Ministra Finansów z dnia 1 lutego 1954 r. w sprawie trybu wykonywania kontroli przez komisarzy dewizowych, sprawozdawczości, postępowania pokontrolnego oraz zasad współpracy komisarzy dewizowych z innymi organami kontroli i władzami.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uchylony wykazem
Typ dokumentu:
Instrukcja
Data wydania:
1954-02-01
Data wejścia w życie:
1954-02-19
Data uchylenia:
1976-11-19
Organ wydający:
  • MIN. FINANSÓW
Hasła:
    Podstawa prawna (2)
    Odesłania (2)
    Akty uchylające (1)