Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 19 maja 1955 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania przez Polski Komitet Normalizacyjny kontroli prac normalizacyjnych w resortach i stosowania norm oraz prowadzenia sprawozdawczości w tym zakresie.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uchylony wykazem
Typ dokumentu:
Zarządzenie
Data wydania:
1955-05-19
Data wejścia w życie:
1955-05-31
Data uchylenia:
1976-11-19
Organ wydający:
  • PRZEW. PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO
Hasła:
    Podstawa prawna (1)
    Podstawa prawna z art. (1)
    Odesłania (1)
    Akty uchylające (1)