Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 4 maja 1956 r. w sprawie zakresu działania i trybu postępowania terenowych komisji planowania gospodarczego, zakresu działania, organizacji i trybu postępowania rad naukowo-ekonomicznych i zespołów społecznego aktywu gospodarczego oraz organizacji i podziału czynności aparatu wykonawczego terenowych komisji planowania gospodarczego.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uchylony wykazem
Typ dokumentu:
Zarządzenie
Data wydania:
1956-05-04
Data wejścia w życie:
1956-06-05
Data uchylenia:
1976-11-19
Organ wydający:
 • PRZEW. PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO
Organ zobowiązany:
 • PRZEW. PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO
Hasła:
  Podstawa prawna (1)
  Podstawa prawna z art. (1)
  Akty uchylone (1)
  Odesłania (1)
  Akty uchylające (1)