Zarządzenie Ministra Łączności oraz Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 10 listopada 1960 r. w sprawie zwiększenia liczby pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin w urzędach pocztowo-telekomunikacyjnych.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Typ dokumentu:
Zarządzenie
Data wydania:
1960-11-10
Data wejścia w życie:
1960-12-15
Z mocą od:
1960-11-10
Data uchylenia:
1987-10-24
Organ wydający:
  • MIN. ŁĄCZNOŚCI
  • PRZEW. KOMITETU PRACY I PŁAC
Hasła:
    Podstawa prawna (2)
    Podstawa prawna z art. (3)
    Uchylenia wynikające z (1)