Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 4 kwietnia 1962 r. zmieniające zarządzenie z dnia 19 stycznia 1962 r. w sprawie określenia przypadków nie stanowiących przeszkody do pobierania dodatku specjalnego przez pracowników nauki i pracowników dydaktycznych.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Typ dokumentu:
Zarządzenie
Data wydania:
1962-04-04
Data wejścia w życie:
1962-05-25
Z mocą od:
1962-03-01
Data uchylenia:
1976-08-01
Organ wydający:
 • PRZEW. KOMITETU PRACY I PŁAC
Hasła:
  Podstawa prawna (4)
  Podstawa prawna z art. (5)
  Akty zmienione (1)
  Odesłania (1)
  Uchylenia wynikające z (1)