Zarządzenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 21 listopada 1964 r. w sprawie sposobu zgłaszania przez przedsiębiorstwa górnicze osób sprawujących kierownictwo i dozór ruchu zakładów górniczych oraz zasad i trybu zatwierdzania tych osób przez urzędy górnicze.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Zarządzenie
Data wydania:
1964-11-21
Data wejścia w życie:
1965-01-01
Data obowiązywania:
1965-01-01
Data uchylenia:
1972-07-11
Organ wydający:
  • PREZ. WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
Hasła:
    Podstawa prawna (1)
    Podstawa prawna z art. (1)
    Odesłania (2)
    Akty uchylające (1)