Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 2 września 1967 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia przypadków nie stanowiących przeszkody do pobierania dodatków specjalnych przez pracowników nauki i pracowników dydaktycznych.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Typ dokumentu:
Zarządzenie
Data wydania:
1967-09-02
Data wejścia w życie:
1967-09-20
Z mocą od:
1967-09-01
Data uchylenia:
1976-08-01
Organ wydający:
  • PRZEW. KOMITETU PRACY I PŁAC
Hasła:
    Podstawa prawna (4)
    Podstawa prawna z art. (4)
    Akty zmienione (1)
    Uchylenia wynikające z (1)