Pismo Okólne Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 sierpnia 1968 r. w sprawie wykazywania w planach i w sprawozdawczości liczby kobiet korzystających z bezpłatnych urlopów w celu sprawowania opieki nad małymi dziećmi.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uchylony wykazem
Typ dokumentu:
Pismo okólne
Data wydania:
1968-08-20
Data wejścia w życie:
1968-08-20
Data uchylenia:
1976-11-19
Organ wydający:
  • PRZEW. KOMISJI PLANOWANIA RADY MINISTRÓW
  • PREZ. GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
Hasła:
    Odesłania (1)
    Akty uchylające (1)